Kasutaja tarot reiting mängus Lines Of Action

Maksimalne reiting:1379(14.12.2014) Minimaalne reiting:1358(14.12.2014) Reiting hetkel:1358
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.