Kasutaja Ruut reiting mängus Äraandmine

Maksimalne reiting:2614(17.03.2019) Minimaalne reiting:1400() Reiting hetkel:2614
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.