Kasutaja Ruut reiting mängus Inglise kabe

Maksimalne reiting:2208(04.12.2018) Minimaalne reiting:1382(16.06.2009) Reiting hetkel:2059
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.