Kasutaja Rose reiting mängus Inglise kabe

Maksimalne reiting:1617(20.03.2014) Minimaalne reiting:1381(09.03.2014) Reiting hetkel:1617
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.