Kasutaja hellunza reiting mängus Inglise kabe

Maksimalne reiting:1682(15.03.2015) Minimaalne reiting:1306(22.09.2011) Reiting hetkel:1396
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.