Kasutaja kostja reiting mängus Inglise kabe

Maksimalne reiting:1703(20.02.2013) Minimaalne reiting:1399(30.09.2012) Reiting hetkel:1703
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.