Kasutaja rist reiting mängus Inglise kabe

Maksimalne reiting:1388(21.05.2011) Minimaalne reiting:1388(21.05.2011) Reiting hetkel:1388
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.