Kasutaja rujaline reiting mängus Inglise kabe

Maksimalne reiting:1383(15.09.2014) Minimaalne reiting:1326(07.01.2019) Reiting hetkel:1326
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.