Kasutaja Kenshin reiting mängus Inglise kabe

Maksimalne reiting:1509(17.03.2009) Minimaalne reiting:1381(13.04.2011) Reiting hetkel:1486
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.