Kasutaja orast reiting mängus Inglise kabe

Maksimalne reiting:1397(11.11.2015) Minimaalne reiting:1207(11.02.2016) Reiting hetkel:1232
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.