Kasutaja orast reiting mängus Küüned

Maksimalne reiting:2463(16.08.2019) Minimaalne reiting:1029(28.02.2018) Reiting hetkel:2131
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.