Kasutaja shanon reiting mängus Küüned

Maksimalne reiting:1581(20.10.2017) Minimaalne reiting:1128(09.02.2019) Reiting hetkel:1157
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.