Kasutaja ikla reiting mängus Lines Of Action

Maksimalne reiting:1501(20.04.2019) Minimaalne reiting:1365(10.02.2018) Reiting hetkel:1489
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.