Kasutaja ikla reiting mängus Küüned

Maksimalne reiting:1519(24.03.2018) Minimaalne reiting:1308(07.02.2018) Reiting hetkel:1435
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.