Kasutaja tennisereket reiting mängus Äraandmine

Maksimalne reiting:1394(16.03.2019) Minimaalne reiting:1368(19.03.2019) Reiting hetkel:1368
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.