Kasutaja tennisereket reiting mängus Inglise kabe

Maksimalne reiting:1390(06.11.2018) Minimaalne reiting:1390(06.11.2018) Reiting hetkel:1390
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.