Kasutaja tennisereket reiting mängus Pente

Maksimalne reiting:1379(14.02.2019) Minimaalne reiting:1329(13.11.2019) Reiting hetkel:1329
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.