Kasutaja tennisereket reiting mängus Neli-ritta

Maksimalne reiting:1393(11.11.2018) Minimaalne reiting:1268(15.01.2019) Reiting hetkel:1383
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.