Kasutaja ants reiting mängus Inglise kabe

Maksimalne reiting:1441(13.12.2017) Minimaalne reiting:1400() Reiting hetkel:1441
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.