Kasutaja ants reiting mängus Male

Maksimalne reiting:2005(24.01.2018) Minimaalne reiting:1042(20.12.2012) Reiting hetkel:2005
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.