Rahvusvaheline kabe: karmen4 vs. laiskloom (id: 918596)

Laen...