Rendžu (Suletud turniir) (2021-01-03T11:00:00+02:00 - 2021-01-05T12:56:09+02:00)

Korraldaja
metreveli
Ajakontroll
30 min + 2 sek
Kirjeldus
NewYear tournament. Podyuga
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. Danila Yusupmurzin 24:2 8:2 5:2 7:2 2:0 4:2 3:2 12 58
2. Maksim Metreveli 10:2 6:2 4:2 13:2 1:2 3:0 7:2 12 57
3. Egor Fokichev 20:2 13:0 24:2 8:2 7:2 2:2 1:0 10 52
4. Kirill Stoyanov 22:2 15:2 2:0 16:2 9:2 1:0 11:2 10 52
5. Egor Naumov 17:2 14:2 1:0 6:1 13:1 8:2 9:2 10 51
6. Vyacheslav Kuvaev 21:2 2:0 15:2 5:1 10:2 7:0 13:2 9 51
7. Sergei Mikriukov 12:2 9:2 13:2 1:0 3:0 6:2 2:0 8 59
8. Pavel Noskov 19:2 1:0 23:2 3:0 16:2 5:0 15:2 8 50
9. Nikita Diachkov 18:2 7:0 14:2 10:2 4:0 15:2 5:0 8 49
10. Konstantin Kazantsev 2:0 21:2 11:2 9:0 6:0 22:2 16:2 8 47
11. Egor Stoyanov 13:0 17:2 10:0 22:2 24:2 14:2 4:0 8 42
12. Ruslan Shabanov 7:0 18:2 16:0 14:0 19:2 21:2 20:2 8 38
13. Andrei Prokopiev 11:2 3:2 7:0 2:0 5:1 20:2 6:0 7 57
14. Maksim Kulin 0:2 5:0 9:0 12:2 20:1 11:0 21:2 7 43
15. Maksim Startsev 23:2 4:0 6:0 24:2 21:2 9:0 8:0 6 43
16. Oleg Semenov - 20:2 12:2 4:0 8:0 24:2 10:0 6 41
17. Stepan Potapov 5:0 11:0 21:0 18:0 23:2 25:2 24:2 6 34
18. Dmitry Bykov 9:0 12:0 22:0 17:2 26:0 23:2 25:2 6 32
19. Konstantin Geletiuk 8:0 24:0 20:0 0:2 12:0 26:2 22:2 6 29
20. Andrey Semenov 3:0 16:0 19:2 23:2 14:1 13:0 12:0 5 44
21. Matvey Makhin 6:0 10:0 17:2 25:2 15:0 12:0 14:0 4 44
22. Artem Piryakov 4:0 23:0 18:2 11:0 25:2 10:0 19:0 4 42
23. Stepan Pakholkov 15:0 22:2 8:0 20:0 17:0 18:0 26:2 4 35
24. Dmitry Vereshchagin 1:0 19:2 3:0 15:0 11:0 16:0 17:0 2 48
25. Egor Pavlovsky - - 0:2 21:0 22:0 17:0 18:0 2 20
26. Andrey Parshenok - - - - 18:2 19:0 23:0 2 16
27. Oksana Sorokina - - - - - - - 0 0