Та тоглолтыг экспорт хийхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай