Чансаа: олон улсын даам


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 Henrirk 1987 225 62 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 Plunge 1926 335 56 % 25 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 antsuonu 1909 1030 54 % 27 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 piimahabe 1817 172 52 % 15 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 Axel 1769 63 53 % 19 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 Tormilind 1689 22 72 % 22 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 Tornaado 1682 2183 44 % 21 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Kev123 1642 172 46 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 hall22 1600 146 45 % 13 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 Panda 1591 224 54 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 veiko123 1589 286 33 % 18 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 Stenver9 1546 223 44 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 StasTLN 1530 107 56 % 14 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 Greeta-Liisi 1448 441 39 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 Hugo51 1432 242 29 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 oksapragu 1422 3 66 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 idaliisa 1421 134 44 % 13 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 vaher 1402 461 28 % 16 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 KeityK 1401 147 25 % 14 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 Rudolf8 1378 3 33 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 Rrasmus 1375 2 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 KaruTool 1373 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 meska 1353 887 37 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 Tregor 1348 5 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 Triin123 1345 15 33 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 Eliise2009 1316 237 26 % 12 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 Taavipark 1296 158 44 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 LarsLaagus 1292 10 40 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 martin29 1234 208 33 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 proninja 1211 119 25 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 elisavald 1199 289 35 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 MadisV2 1129 136 33 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 viirmaa k 729 105 19 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 adrian1 626 175 6 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт