Чансаа: олон улсын даам


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 Tornaado 1677 2016 45 % 20 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 burtsev62 1755 1723 47 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 antsuonu 1820 985 54 % 26 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 rong 1736 810 42 % 18 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 LionPriit 2450 702 61 % 18 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 metsakass 1495 440 37 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 Johanna 2344 253 73 % 14 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 RA10 1739 208 39 % 35 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 HendikJaska 1566 160 41 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 Henrirk 1839 137 58 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 LaurJakob 1676 124 56 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 Taavi008e 1232 47 31 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 Stenver9 1314 45 31 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 m6mmilimonad 1420 22 50 % 13 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 goofy 1372 18 33 % 16 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 Hugo51 1342 3 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 pc-Matthew40 1389 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 juustu_- 1380 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 Perkanpro123 1423 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт