Чансаа: өгдөг даам


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 marx 1989 3230 59 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 Germantsik 1947 69 73 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 antsuonu 1933 1010 57 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 Plunge 1833 355 60 % 11 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 Ruuster 1803 12319 57 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 Ristkülik 1787 54 61 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 andresal 1747 414 63 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Pepe 1729 1305 51 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 Tornaado 1728 1621 55 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 kiev1979 1726 90 62 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 metsakass 1662 50 76 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 Tiit1 1591 32 53 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 kaljokull 1554 735 51 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 burtsev62 1536 1387 50 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 Mayku 1459 25 60 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 tarzan99 1446 740 44 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 KivimaeI 1442 74 40 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 Nokiam 1421 572 46 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 Skunk 1412 9 44 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 olku89 1405 1334 37 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 tegija 1390 774 45 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 leko63 1384 781 44 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 PC-Duncan16 1383 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 kraims 1342 1305 38 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 York 1294 28 32 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 ela64 1258 19 15 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 Haikala77 1236 15 6 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 pugeja 1194 82 28 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 Stenver9 1043 41 4 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт