Чансаа: Бразил даам


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 Karambuli9 1921 45 68 % 26 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 Plunge 1786 361 45 % 36 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 piraaja 1757 533 46 % 27 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 123456 1600 1308 45 % 17 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 vaher 1579 265 32 % 24 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 Rolf 1509 422 37 % 24 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 Tornaado 1506 1832 35 % 35 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Tormilind 1446 20 20 % 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 estim 1402 3 33 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт