Чансаа: Бразил даам


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 Susi 1937 187 58 % 20 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 Aluksne 1771 135 64 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 Plunge 1744 363 45 % 36 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 andresal 1568 230 43 % 20 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 vaher 1515 271 31 % 23 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 Tornaado 1509 1834 35 % 35 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 Fidgetspinn 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 2ling 1379 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 Eliise2009 1363 3 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт