Чансаа: Бразил даам


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 Tornaado 1482 1845 35 % 35 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 antsuonu 1735 644 33 % 46 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 Rolf 1517 430 37 % 24 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 TaagoMairold 1400 126 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 Lunaa 1031 68 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 pajumägi 1215 58 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 paalberg 1420 4 50 % 25 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Liider123 1380 4 25 % 25 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 Hubert_2022 1399 2 50 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 MartaKrsa 1401 2 50 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 NATO 1424 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт