Чансаа: Англи даам


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 fisher 2009 90 74 % 12 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 Maila 1944 1030 75 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 antsuonu 1697 940 37 % 34 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 Plunge 1616 327 43 % 31 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 rayman 1611 202 39 % 14 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 Tormilind 1576 19 47 % 36 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 Tornaado 1528 1343 41 % 21 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 raul72 1438 227 27 % 12 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 123456 1437 51 25 % 23 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 argo228 1377 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 Triin123 1351 250 50 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт