Чансаа: Энтропи


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 allever 1511 77 68 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 7777 1441 2 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 antsuonu 1429 69 27 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 Sten-OliverL 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 hanan 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 ThorM 1379 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 libnu 1379 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Jelly_Impact 1359 2 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт