Чансаа: Lines of action


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 Sosiska74 1380 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 nupudkorda 1472 23 30 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт