Чансаа: Lines of action


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 P1K3 1543 13 84 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 kristop 1399 9 44 % 11 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 evenpr 1408 5 40 % 20 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 sandraro 1378 5 40 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 emilik 1377 4 25 % 25 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 andersk 1440 4 50 % 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 rasmuski 1401 2 0 % 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 KassiIssi 1383 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 harriet 1379 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт