Чансаа: Үгийн сүлжээ


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо
1 Rambo96 3296 24436
2 antsuonu 2855 17855
3 fireann 2499 7804
4 martaliisa 2482 13301
5 allever 1988 1734
6 Haavik 1816 24129
7 Phan Anh 1390 5
8 paberihunt 1290 198
9 hrsaarlane 1286 618