Чансаа: Үгийн сүлжээ


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо
1 Rambo96 3296 25563
2 martaliisa 2586 14973
3 Tonis53 2545 14056
4 fireann 2419 7976
5 Haavik 1834 25510
6 Riinariin 1653 3272
7 kl5 1459 133
8 Koi73 1400 41
9 allvereraev 1400 214