Чансаа: шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 hollinger 3044 6158 64 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 antsuonu 2810 5820 87 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 KalfanY 2791 2089 67 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 Timido 2789 100 80 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 nordic 2774 5762 61 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 Firehand 2694 3865 49 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 TheAnswer 2664 465 69 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Qvalda 2641 118 72 % 11 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 Margareth 2624 305 64 % 14 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 Pikk 2618 5659 60 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 MihkelTK 2601 2489 53 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 muhvn 2579 3185 60 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 piimahabe 2573 6237 58 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 Hommik 2570 12400 69 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 lodu 2529 4470 56 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 Crapshoot 2528 756 52 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 Merdo 2515 2289 59 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 öineraev 2475 714 53 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 pivnik 2466 122 65 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 kraska 2459 16751 68 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 SofiaBlokhin 2459 370 67 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 Kir-sun 2457 324 65 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 RexDinosaur 2442 1776 51 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 Lolllaps 2434 7341 49 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 KAS 2431 1881 56 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 Macbook99 2427 269 84 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 malemaja1 2416 1192 56 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 frankenstein 2413 405 61 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 Tassike 2401 132 81 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 UFOMEN 2392 35716 59 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 tormikull 2387 897 64 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 DaniilŠ 2368 1481 52 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 rontsronts 2365 2069 66 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 Titaan 2353 1989 56 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 tannuma 2348 31151 57 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 svepr 2326 594 55 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 Tarzan 2317 2869 50 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 mustvalge 2309 3518 53 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 Frankensh 2302 71 61 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 KaarelKais 2274 3563 59 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт