Чансаа: шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 hollinger 3158 6333 65 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 RexDinosaur 2692 2241 52 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 antsuonu 2674 7697 88 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 sokrates 2662 2374 55 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 piimahabe 2478 6737 58 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 Tallinn92 2437 278 72 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 Hommik 2368 13430 69 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 kraska 2366 17245 68 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 UFOMEN 2325 43235 60 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 aabraham 2286 1301 72 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 EndBoss 2254 92 81 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 teoreetik 2177 2455 44 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 Lolllaps 2146 9317 49 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 samets 2127 4350 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 pan 2125 36971 51 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 siimeon 2112 1049 49 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 volinik 2099 8454 62 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 ants 2097 409 63 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 murri 2086 2426 52 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 Diesel-baba 2070 1996 49 % 13 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 Naana 2046 2229 54 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 mari44 2018 5689 63 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 mõlvar 2004 2193 45 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 tatt 1966 3835 55 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 suusahunt 1946 16553 54 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 raplaan 1920 7528 66 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 pokkera 1911 553 68 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 ints 1887 26529 54 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 HendriHyrden 1865 97 67 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 MarekMannu 1852 10274 38 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 Andero21 1848 6511 41 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 Tariann 1836 36502 44 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 anneena 1832 666 41 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 PANTS 1828 20529 56 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 ratsanik 1825 7368 59 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 Raasuke 1814 2478 47 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 rayman 1800 2802 47 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 Olimar2 1799 57 75 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 sircafee 1786 13606 45 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 vent 1757 21128 48 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт