Чансаа: шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 okkas 1461 78604 30 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 ninasarvik 1559 70399 41 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 UFOMEN 2493 47089 61 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 pan 2049 40723 52 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 Tariann 1955 37862 44 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 marx 1842 29862 38 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 ints 2185 28492 54 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Mets58 1813 28376 40 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 PANTS 1910 28155 57 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 Toomas51 1910 24551 57 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 tyft 1490 23325 37 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 tundmatumaa 1704 23043 40 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 suslik3 1809 22948 40 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 toivo20 1450 22929 40 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 vent 2017 22462 48 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 vuljas 2014 19870 44 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 aivar52 1676 17768 37 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 piraaja 1847 17741 38 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 suusahunt 1989 16884 55 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 GGHIIUMAALT 1596 16561 46 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 naine69 1775 15693 39 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 Hommik 2556 13641 70 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 sircafee 1805 13629 45 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 pulmaisa 1451 12381 40 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 uthzz1 1381 11980 45 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 Andrus39 2198 11748 64 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 Lolllaps 2287 11298 48 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 ummmi11 1612 11249 32 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 MarekMannu 2040 10570 38 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 marjukas55 1660 10548 45 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 olkiiren 1550 9948 38 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 Ruuster 1366 9896 45 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 KaarelKais 2469 9476 52 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 volinik 2185 9158 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 raplaan 2011 8760 66 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 antsuonu 2731 8568 88 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 ratsanik 1882 8169 59 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 rabapalm 2003 7235 49 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 meska 1684 7104 45 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 piimahabe 2453 6878 58 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт