Чансаа: Фишер рандом шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 Hommik 1939 432 76 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 RikardoE 1582 294 82 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 sarvik1 1372 20 35 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 Msmms 1224 11 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт