Чансаа: Фишер рандом шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 meska 1527 65 32 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 zhangxinde 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 Naruto 1379 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 Koda 1348 162 52 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 Rudolfo46 1300 183 30 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт