Чансаа: Фишер рандом шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 anson2012 1505 11 72 % 18 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 LucasPC 1441 3 66 % 33 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 Moisesjr 1400 5 40 % 20 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 PC-agnes 1381 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 nicolas7 1380 3 33 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 FBO 1379 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 tamas.toth 1376 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Koda 1321 11 27 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт