Чансаа: Гомоку


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь  
1 AlexPin 2295 523 72 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 hendrik70 2178 968 71 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 antsuonu 2154 1644 77 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 Mariia-Petr 2131 234 63 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 GamerRee3 2126 455 69 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 anjafo 2050 327 57 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 PC-kierce4 1960 67 94 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 taifuun 1941 3530 60 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 tenatn 1922 558 66 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 kivi19 1890 128 53 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 melissa 1867 235 57 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 bazooka 1858 1661 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 Rca 1842 29 79 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 mra-pc15 1783 54 90 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 max33 1768 672 71 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 trek949 1753 304 52 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 NNN 1740 133 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 fireann 1734 636 47 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 martinprobot 1728 248 58 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 Mattias 9 1714 715 51 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 Haikala77 1703 261 47 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 Plunge 1677 384 63 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 pc-Matthew40 1591 29 68 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 Dorian 1577 30 70 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 ekekaur 1566 157 49 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 tristant 1558 604 47 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 TomasNgo 1528 44 61 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 li jia 1522 6 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 metsakass 1520 44 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 hunt3 1510 12 58 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 Luciana02 1499 13 69 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 RKSmale 1492 399 51 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 Leonice 2020 1492 21 61 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 Adam Gazdík 1483 45 53 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 tarzan99 1480 749 39 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 Ua47 1473 9 33 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 JaanJWG 1471 12 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 Obsidiaan 1468 147 39 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 LilleLapsuke 1467 22 59 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 Vahe96 1463 3 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт