Чансаа: Гомоку


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь  
1 allever 2771 9030 93 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 alpalikirkan 2270 141 81 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 zhangxinde 2259 106 81 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 fireann 2066 824 49 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 li jia 1968 52 80 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 piimahabe 1934 783 66 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 Yichung-Liu 1921 31 83 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Loretaa0 1884 558 42 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 PC-kierce4 1872 114 79 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 Haikala77 1700 411 48 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 Plunge 1698 412 63 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 PC-Clayton24 1654 53 60 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 mikk888 1642 43 53 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 Ahto95 1635 619 52 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 Tormilind 1572 19 78 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 PC-Ethan 1552 67 58 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 mra-pc114 1534 12 83 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 PC-Sky21 1517 15 73 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 Tornaado 1486 2401 47 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 hegemon 1461 7438 36 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 yosh-s 1422 3 66 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 Lvchi Feng 1420 3 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 Naruto 1411 8 25 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 PC-Ivan3 1407 15 53 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 PC-James39 1402 22 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 PC-cason15 1402 6 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 50814 1394 1 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 PC-Derico6 1387 19 47 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 lorenzov 1386 9 44 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 marting 1384 26 46 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 PC-Mina29 1381 9 44 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 Mees561 1381 1 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 PC-Emily22 1366 14 42 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 linda15 1362 688 46 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 PC-Zane 1360 31 35 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 Dominic38 1359 3 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 sebastianj 1319 8 12 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 Abi123 1310 5 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 ChanHongTang 1259 10 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт