Чансаа: Гомоку


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь  
1 allever 2550 8795 93 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 oskarmäns 2502 247 84 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 Angst 2462 280 69 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 badlife 2356 211 67 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 AlexPin 2295 523 72 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 duxdery 2181 1025 73 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 antsuonu 2154 1643 77 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Mariia-Petr 2131 234 63 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 GamerRee3 2126 455 69 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 piimahabe 2121 718 66 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 liikur 2115 1974 45 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 anjafo 2050 327 57 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 taifuun 1941 3530 60 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 tenatn 1922 558 66 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 Taavipark 1907 1152 59 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 bazooka 1881 1660 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 sergos 1873 870 59 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 Hommik 1867 1226 62 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 melissa 1867 235 57 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 max33 1854 667 72 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 Rca 1842 29 79 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 mra-pc15 1783 54 90 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 atst 1767 423 51 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 trek949 1741 303 52 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 NNN 1740 133 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 fireann 1734 636 47 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 Haikala77 1714 255 47 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 Mattias 9 1714 715 51 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 PC-kierce4 1709 19 84 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 maolenjustin 1690 28 57 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 Plunge 1677 384 63 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 PC-Hayden41 1597 13 53 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 robertkiv 1596 68 58 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 pc-Matthew40 1591 29 68 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 natashaZ 1581 120 48 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 Dorian 1577 30 70 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 rain59 1571 354 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 ekekaur 1566 157 49 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 tristant 1558 604 47 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 Skunk 1554 11 72 % Хэрэглэгчийн тоглолт