Чансаа: Пэнтэ


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь  
1 allever 2312 1425 84 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 e1979 2029 342 72 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 pente_player 1937 313 65 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 nupudkorda 1871 34 76 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 antsuonu 1823 479 45 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 max33 1793 127 65 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 mra-pc15 1754 177 59 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 mra-pc19 1713 222 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 Pc-Angel 1660 58 75 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 PC-Brandon 1642 49 81 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 PC-boscodeng 1639 21 80 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 Pc-s1452113x 1624 61 57 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 s15511405 1611 50 72 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 mago-pc2 1592 16 75 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 mra-pc28 1586 53 49 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 PC-Nathan19 1584 18 77 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 Ppe 1581 16 75 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 mra-pc63 1579 23 69 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 PC-iden40 1560 22 72 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 PC-Chyna14 1558 33 63 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 PC-ETHAN31 1558 13 76 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 pc-Matthew40 1550 43 62 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 mra-pc18 1526 14 71 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 mra-pc41 1522 45 53 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 PC-kierce4 1513 18 55 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 PC-jace07 1507 13 69 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 puiching 1506 7 85 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 PC-chan25 1504 19 63 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 1452929-7 1503 28 60 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 PC-ROCKY30 1501 6 83 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 Pc-25 1494 20 65 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 PC-Diana35 1490 31 54 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 Marco38Lai 1490 13 69 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 mra-pc12 1483 4 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 s15516725 1482 6 83 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 Alyth 1481 10 70 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 PC-JADYN18 1479 12 66 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 PC-Leo13 1477 4 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 PC-Ashley2 1475 11 63 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 mra-pc14 1474 16 62 % Хэрэглэгчийн тоглолт