Чансаа: Пэнтэ


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь  
1 pente_player 1897 289 64 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 max33 1810 122 65 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 nupudkorda 1792 26 73 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 AlexPin 1692 31 74 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 chaos 1660 28 78 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 Mattias 9 1501 17 35 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 PC_sally 1496 9 77 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 mra-pc41 1488 18 55 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 võta välja 1469 11 27 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 PC-boscodeng 1454 9 66 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 mra-pc14 1442 4 75 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 PC-SallyChan 1442 2 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 PC-HaileyT 1440 4 75 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 mra-pc28 1437 34 41 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 sai2020 1435 13 53 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 s14521970 1422 1 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 PC-RyanLeong 1421 1 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 PC-patricklu 1421 2 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 PC-Amber-42 1421 1 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 PC-Scarlett 1421 1 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 PC_CHLOEChan 1421 1 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 mra-pc65 1420 2 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 Marco38Lai 1420 1 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 PC-Lloyd-16 1420 1 100 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 MMK 1414 3 66 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 vinyholder 1407 2 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 PC-Rianna9 1402 2 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 Jerry-pc6 1401 2 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 Ppe 1400 3 33 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 PC-Briana 1399 2 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 PC-VenusDeng 1381 3 33 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 1450025 1380 3 33 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 Eliana11P4C 1380 1 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 PC-ArielLou 1379 1 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 PCgrace21 1379 1 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 PC-Hailey 1379 1 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 pc-inesrosa 1379 1 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 PC_Yanki20 1378 3 33 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 RKSmale 1377 1 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 theoteo 1364 17 29 % Хэрэглэгчийн тоглолт