Чансаа: Отелло


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 atamanof 2236 359 77 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 shimgar 2163 388 77 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 WuYinshierlv 2098 321 73 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 friend39 2045 97 75 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 Amelrus 2008 238 68 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 vanogut 1986 503 66 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 Astraeus 1933 347 65 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 rafa505 1925 100 82 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 8815 1922 567 69 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 adimattei 1875 39 82 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 Bunny 1875 204 61 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 Guy 1864 200 66 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 termi2010 1861 371 57 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 mmariomm 1860 155 72 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 dubik2000 1832 488 53 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 detasio 1830 52 63 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 Leangarcia 1816 115 64 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 Wren 1810 176 60 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 抗日奇侠 1800 267 61 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 antsuonu 1789 845 57 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 foolorclever 1785 50 62 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 panchu 1782 73 61 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 Eldar88 1774 105 61 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 Sorel 1759 1248 64 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 razmer 1755 310 55 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 игрок 1736 272 56 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 revetil 1734 22 77 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 Ptolsen 1725 593 54 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 sarok 1706 335 54 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 Paolosco 1698 38 68 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 mbert 1695 205 58 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 Blunderman 1684 154 51 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 coolemausis 1678 167 56 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 Carrillo 1678 35 71 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 TuấnViệt 1664 71 59 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 Rus-admin 1661 73 58 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 StepMan 1650 401 57 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 slavik11 1647 145 55 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 Kmarao 1642 532 50 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 Jonk 1642 80 55 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт