Чансаа: WOF Отелло


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 Super_Ace 2361 50 90 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 pulpon 2375 42 90 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 Xiao_qian 2161 49 75 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 TuấnViệt 2321 115 74 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 ksmicky 1958 17 70 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 fudjin 1966 32 68 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 WuYinshierlv 2120 68 66 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 8815 2057 58 65 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 Yi_Lin 1951 76 61 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 Shahar 1837 5 60 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 foolorclever 1995 46 58 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 Ptolsen 1890 50 58 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 rafa505 1790 16 50 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 nonot 1799 30 50 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 MitTKG 1801 40 47 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 HaiTanh2006 1843 111 45 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 OTHELLO14 1813 83 45 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 AndreyVolkov 1800 62 45 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 35206 1742 66 43 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 wanli 1645 122 42 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 manadeshi 1737 20 40 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 muchmess 1710 67 38 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 lobsterbish 1696 30 36 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 Phan Anh 1649 58 34 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 2021peter 1644 47 34 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 KupOgecca 1588 131 32 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 shizi 1742 10 30 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 Luigi 1513 47 29 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 EGOIST5 1767 7 28 % 14 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 Nafanya 1497 51 27 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 sixty4player 1567 38 23 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 Fritsch 1508 32 21 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт