Vint.ee дээр тэмцээн зохиохын тулд та vint.ee ВИП клубын гишүүн эсвэл дасгалжуулагч club, a trainer, үгүй бол 5 кредитs өөрийн дансандаа нэмнэ.!