Тэмцээний мэдээлэл: өгдөг даам 2020-02-02T20:00:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/134383/

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
5 минут + 2 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Үгүй
Тодорхойлолт
Lauamängude turniirisari 2020. Reitingumuudatuseta turniir!
Өрөгийн тоо
7 (*Нэмэгдсэн өрөг)
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд