Тэмцээний мэдээлэл: Техас Холдэм 2020-04-05T21:00:00+03:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/134793/

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Рэйтингийн өөрчлөлт
Үгүй
Тодорхойлолт
Texas Holdemi turniirisari