Тэмцээний мэдээлэл: Пэнтэ 2021-03-06T14:00:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 540 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/177259/

Зохион байгуулагч
ants
Цагийн хяналт
2 минут + 3 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
välkturniirid värvivahetusega gomokus, rendžus ja pentes
Өрөгийн тоо
7 (*Нэмэгдсэн өрөг)
Өрөг хоорондын хугацаа
5 Секунд